کابل سبک تخت با سیم زمین 300/500V

 

مشخصات فنی:

- کابل‌های تخت با عایق و روکش PVC

  به همراه سیم ارت مطابق استاندارد BS 6004

- ولتاژ نامی: U0/U=300/500 V

- رنگ‌بندی رشته‌ها:

  تک رشته: قرمز یا مشکی

  دو رشته: قرمز و مشکی

  سه رشته: قرمز، زرد (رشته مرکزی) و آبی

ساختار کابل:

- Cu / PVC / PVC

- هادی مس کلاس ۱ یا ۲ مطابق IEC 60228

- عایق PVC نوع TI1

- سیم ارت بصورت موازی با رشته‌ها

- روکش PVC خاکستری یا سفید رنگ

- در کابل‌های دو رشته سیم زمین بین رشته‌های قرمز و مشکی و در کابل‌های سه رشته بین رشته‌های آبی و زرد قرار می‌گیرد.

کاربرد:

این کابل‌ها برای سیم‌کشی‌های داخلی، برای روشنایی و وسایل الکتریکی استفاده می‌شوند.

این کابل‌ها می‌توانند بصورت دایم در رو و یا زیر گچ نصب شوند. نصب آنها در زمین مجاز نمی‌باشد.

تک رشته‌ای:

جریان مجاز در هوای C°30

(A)

وزن تقریبی

kg/km

میانگین ابعاد خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت عایق

mm

کلاس هادی

 

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm2

25 40 4.1*5.3 0.9 0.6 1 1*1.0+1.0
40 49 4.6*5.7 0.9 0.7 1 1*1.5+1.0

دو رشته‌ای:

جریان مجاز در هوای C°30

(A)

وزن تقریبی

kg/km

میانگین ابعاد خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت عایق

mm

کلاس هادی

 

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm2

16 68 4.2*7.6 0.9 0.6 1 2*1.0+1.0
25 85 4.6*8.5 0.9 0.7 1 2*1.5+1.0
35 127 5.4*9.9 1.0 0.8 1 2*2.5+1.5
45 170 5.6*11.7 1.0 0.8 2 2*4+1.5
56 235 7.0*13.5 1.1 0.8 2 2*6+2.5
75 382 8.5*17.1 1.2 1.0 2 2*10+4
100 545 9.7*20 1.3 1.0 2 2*16+6

سه رشته‌ای:

جریان مجاز در هوای C°30

(A)

وزن تقریبی

kg/km

میانگین ابعاد خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت عایق

mm

کلاس هادی

 

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm2

16 90 4.2*10.5 0.9 0.6 1 3*1.0+1.0
25 115 4.6*11.5 0.9 0.7 1 3*1.5+1.0
35 171 5.4*13.6 1.0 0.8 1 3*2.5+1.0
45 241 6.4*16.3 1.1 0.8 2 3*4+1.5
56 325 7.0*18.5 1.1 0.8 2 3*6+2.5
75 525 8.5*23.5 1.2 1.0 2 3*10+4
100 762 9.7*27.5 1.3 1.0 2 3*16+6

end faq