سیم‌های اتومبیلی با عایق‌های کاهش یافته AVS و AVSS

 

مشخصات فنی:

- سیم‌های اتومبیلی مطابق KES D-C626 , JASO D611

- ضخامت عایق:

   AVS :

   0.5 تا 0.7 میلی‌متر

   AVSS :

   0.3 تا 0.4 میلی‌متر

- تست ولتاژ:

   اسپارک : 5000V بمدت حداقل 15 ثانیه

   در آب : 1000V بمدت حداقل 1 دقیقه

ساختار کابل:

- Cu / PVC

- هادی مس استرند شده با انیل

- عایق PVC با ضخامت کاهش یافته

کاربرد:

قابل استفاده در اتومبیل‌ها، جاهائیکه دور از حرارت زیاد باشد.

AVS:

حداکثر مقاومت هادی در C°20

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت عایق

mm

قطر هادی

mm

تعداد رشته‌ها x قطر رشته‌ها

mm

سطح مقطع نامی

mm2

0.0502 1.8 0.5 0.8 7*0.26 0.3
0.0327 2.0 0.5 1.0 7*0.32 0.5
0.0220 2.2 0.5 1.2 16*0.26 0.85a
0.0208 2.2 0.5 1.2 11*0.32 0.85b
0.0143 2.5 0.5 1.5 16*0.32 1.25
0.00881 2.9 0.5 1.9 26*0.32 2.0
0.00559 3.6 0.6 2.4 41*0.32 3.0
0.00352 4.4 0.7 3.0 65*0.32 5.0

AVSS:

حداکثر مقاومت هادی در C°20

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت عایق

mm

قطر هادی

mm

تعداد رشته‌ها x قطر رشته‌ها

mm

سطح مقطع نامی

mm2

0.0502 1.4 0.3 0.8 7*0.26 0.3
0.0327 1.6 0.3 1.0 7*0.32 0.5
0.0217 1.8 0.3 1.2 19*0.24 0.85
0.0149 2.1 0.3 1.5 19*0.29 1.25
0.0095 2.6 0.4 1.8 37*0.26 2.0

end faq