سیم‌های اتومبیلی با عایق بدون هالوژن و دمای کاری T3 , C°125 مطابق PSA

 

مشخصات فنی:

- سیم‌های اتومبیلی مطابق استاندارد STE 9609503299 جهت اتومبیل پژو

- کلاس حرارتی:

   C°150 , T3

- دمای تست : C°150

- مقاوم در برابر روغن‌ها و مواد شیمیایی

- مقاوم در برابر ازن

ساختار کابل:

- Cu / PVC

- هادی مس استرند شده با انیل

- حداکثر طول تاب : ۲۵ برابر قطر هادی

- عایق PVC با ضخامت کاهش یافته

کاربرد:

قابل استفاده در اتومبیل‌ها، جاهائیکه حرارت حدود C°150 نزدیک موتور و اگزوز می‌باشد.

C°150 , T3:

حداکثر مقاومت هادی در C°20

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت عایق

mm

قطر هادی

mm

تعداد رشته‌ها x قطر رشته‌ها

mm

سطح مقطع نامی

mm2

33.0 1.83 0.28 1.0 12*0.25 0.6
19.5 2.07 0.30 1.25 19*0.25 1.0
13.9 2.32 0.32 1.5 27*0.25 1.4
10.0 2.70 0.36 1.75 37*0.25 2
6.06 3.35 0.40 2.3 45*0.30 3
4.95 3.8 0.40 2.7 56*0.30 4
3.94 3.9 0.40 2.8 70*0.30 5
2.72 4.9 0.48 3.4 105*0.30 7

end faq