کابل‌های شیلد مسلح

کابل‌های شیلد مسلح

کابل قدرت NYCYRY (وایر آرمور با هادی هم محور) ولتاژ نامی 0.6/1KV

کابل‌های قدرت جهت تغذیه انرژی در ضنعت و بردهای توزیع، نیروگاه‌ها و کنتورهای خانگی استفاده می‌شوند. و بطور کلی مواقعی که حفاظت الکتریکی و همچنین مکانیکی افزایش می‌یابد مورد نیاز می‌باشند.

این کابل‌ها در زیر خاک، در آب و داخل کانال نصب می‌شوند. استفاده هادی هم محور برای هادی نول، محافظ یا ارت مجاز می‌باشد.

 

کابل کنترل NYCYRY (وایر آرمور با هادی هم محور) ولتاژ نامی 0.6/1KV

برای کنترل و اتال در ماشین‌ها،تسمه نقاله‌ها، خطوط تولید، صنایع ابزار آلات ماشین‌ها، خطوط مونتاژ پیشرفته، تجهیزات اتوماتیک در جاهایی که حفاظت مکانیکی و الکتریکی مورد نیاز است، استفاده می‌شوند.

اسکرین مسی انتقال اطلاعات و داده‌ها را بصورت غیر مغشوش برای سیستم‌های اندازه‌گیری و کنترل تضمین می‌کند.