گرانول‌های PVC برای مواد عایقی و روکش

گرانول‌های PVC برای مواد عایقی و روکش

گرانول PVC جهت عایق و روکش برای کابل‌های مختلف برقی و تلفنی

- عایق و روکش در کابل‌های مختلف برقی و تلفنی برای دامنه حرارتی 70-90°C

مطابق استانداردهای TCI,IEC 60189 , IEC 60227 , IEC 60502

- تولید گرانول‌های PVC بصورت رنگی یا بی‌رنگ امکان‌پذیر می‌باشد.

- انواع گرانول: A, C, D, E, ST1, ST2, ST4, ST5, KHF, KHTI, KHTS