سیم‌های رانژه

سیم‌های رانژه

Jumper wires Y , YV

سیم‌های رانژه جهت سیم‌کشی تابلو‌های الکترونیکی، آمپلی‌فایر‌ها، سیستم‌های داخلی تلفن‌ها، ابزارهای اندازه‌گیری و تجهیزات پردازش داده‌ها استفاده می‌شوند. استفاده این سیم‌ها در توانهای بالا مجاز نمی‌باشد.