کابل‌های افشان مقاوم در برابر حرارت 100°C

 

مشخصات فنی:

- کابل مقاوم در برابر حرارت

   با PVC مخصوص مشابه با DIN VDE 0281

   0.5 تا 0.75 مشابه استاندارد ISIRI 607-56 , IEC 60227-56

   1 تا 2.5 مشابه استاندارد ISIRI 607-57 . IEC 60227-57

- دامنه حرارتی:

   در حالت خم شو C°-5 تا C°+50

   در نصب ثابت C°-30 تا C°+70

- ولتاژ نامی:

   0.5 تا 1     U0/U=300/500 V

   1.5 و بالاتر     U0/U=450/750 V

- تست ولتاژ: 2500V a.c. 50Hz

- مقاوت عایقی: 20MΩ.KM

ساختار کابل:

- Cu / PVC / PVC

- هادی مس کلاس ۵ مطابق IEC 60228

- عایق TI3 مطابق (DIN VDE (C°100

- روکش مقاوم در برابر حرارت Tm3 مطابق DIN VDE 0281

کاربرد:

کابل‌های مقاوم در براب حرارت در ماشین‌ها و اطراف موتور که حرارت آنها بالا می‌باشد استفاده می‌شوند.

سطح مقطع 0.5:

وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°30

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°20

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm2

45 9.0 39 5.7 0.7 0.6 2*0.5
53 9.0 39 6.0 0.7 0.6 3*0.5
78 6.7 39 7.4 0.8 0.6 5*0.5
120 5.8 39 8.2 0.9 0.6 7*0.5
166 5.0 39 10.6 1.0 0.6 10*0.5
186 4.8 39 11.1 1.1 0.6 12*0.5
294 4.0 39 13.1 1.2 0.6 19*0.5

366

3.6 39 15.4 1.3 0.6 25*0.5

سطح مقطع 0.75:

وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°30

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°20

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm2

57 12.0 26 6.4 0.8 0.6 2*0.75
68 12.0 26 6.7 0.8 0.6 3*0.75
81 12.0 26 7.3 0.8 0.6 4*0.75
109 9.0 26 8.2 0.9 0.6 5*0.75
143 8.0 26 9.1 1.0 0.6 7*0.75
215 6.6 26 11.7 1.1 0.6 10*0.75
231 6.3 26 12.0 1.1 0.6 12*0.75
342 5.4 26 14.5 1.3 0.6 19*0.75
466 4.8 26 17.0 1.4 0.6 25*0.75

سطح مقطع 1.0:

وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°30

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°20

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm2

66 15.0 19.5 6.7 0.8 0.6 2*1
79 15.0 19.5 7.1 0.8 0.6 3*1
103 15.0 19.5 7.7 0.8 0.6 4*1
121 11.2 19.5 8.6 0.9 0.6 5*1
170 9.7 19.5 9.6 1.0 0.6 7*1
243 8.3 19.5 12.5 1.2 0.6 10*1
278 8.0 19.5 12.9 1.2 0.6 12*1
442 6.7 19.5 15.3 1.3 0.6 19*1
552 6.0 19.5 18.0 1.4 0.6 25*1

سطح مقطع 1.5:

وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°30

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°20

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm2

88 18.0 13.3 7.7 0.8 0.7 2*1.5
111 18.0 13.3 8.3 0.9 0.7 3*1.5
135 18.0 13.3 9.1 0.9 0.7 4*1.5
165 13.5 13.3 10.1 1.0 0.7 5*1.5
225 12.0 13.3 11.5 1.2 0.7 7*1.5
353 9.9 13.3 14.7 1.3 0.7 10*1.5
390 9.5 13.3 15.0 1.3 0.7 12*1.5
575 8.1 13.3 18.0 1.5 0.7 19*1.5
795 7.2 13.3 21.5 1.7 0.7 25*1.5

سطح مقطع 2.5:

وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°30

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°20

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm2

140 26.0 7.98 9.5 1.0 0.8 2*2.5
175 26.0 7.98 10.1 1.1 0.8 3*2.5
210 26.0 7.98 11.2 1.1 0.8 4*2.5
260 19.5 7.98 12.5 1.2 0.8 5*2.5
310 17.0 7.98 14.0 1.4 0.8 7*2.5
470 14.0 7.98 17.8 1.5 0.8 10*2.5

سطح مقطع 4.0:

وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°30

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°20

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm2

200 34 4.95 11.0 1.3 0.8 2*4
310 34 4.95 13.1 1.4 0.8 4*4

end faq