جدول محاسبه سطح مقطع کابل‌های مسی و آلومینیومی

نسبت به مسافت و شدت جریان مجاز

در سیستم سه فاز با ولتاژ نامی ۳۸۰ ولت

 

 

 

به عنوان نمونه : کابل مسی با سطح مقطع ۱۲۰ میلی‌متر مربع یا کابل آلومینیومی با سطح مقطع ۱۸۵ میلی‌متر مربع

در متراژ ۲۵۰ متر، قادر به تحمل ۲۲۲ آمپر می‌باشد.