هالوژن فری و ضد حریق

هالوژن فری و ضد حریق

کابل قدرت بدون هالوژن N2XH ولتاژ نامی 0.6/1KV

کابل‌های قدرت بدون هالوژن با مشخصه‌های بهبود یافته در مقابل آتش جهت جلوگیری از آسیب‌های انسانی و خسارت مالی استفاده می‌شود.

این کابل‌ها در مکان‌های صنعتی، موسسات و اماکن عمومی، هتل‌ها، فرودگاه‌ها، متروها، بیمارستان‌ها، بانک‌ها، مدارس، مجتمع‌های تجاری، اتاق‌های کنترل فرایند در کارخانجات و ... نصب می‌شوند.

 

کابل‌های قدرت ضد حریق با مواد بدون هالوژن و دیر گداز 0.6/1KV

در اماکن عمومی جهت حفظ جان انسان، هوشیاری آنها و همچنین تاسیسات و اموال مهم که باید در مقابل آتس محافظت شوند استفاده می‌شوند.

از آن جمله می‌توان مجموعه‌های صنعتی، ساختمان‌های عمومی، هتل‌ها، فرودگاه‌ها، شبکه‌های ریلی زیر زمینی و بیمارستان‌ها را نام برد.