صادرات کابل آلومینوم بجای صادرات شمش خام؟!

 

 

بازارهای جهانی فلزات پایه کماکان با نوسان دنبال می‌شوند. در این میان فلز آلومینوم به عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات در این بازار روندی پرافت و خیز را سپری کرده است. با نگاهی به تغییرات قیمتی یک سال گذشته آلومینیوم در بورس لندن خواهیم دید که مسیر قیمتی این فلز گرانبها به شکلی سینوسی پی گرفته شده است. و به دلیل افزایش تقاضا در بازار جهانی بخصوص در صنعت خودرو به نظر می رسد که روند افزایش نسبی مصرف تا پایان سال 2016 ادامه خواهد داشت. ولی در بازار ایران افزایش قیمت بمراتب بسیار بیشتر از روند جهانی می‌باشد. بطوری که میانگین قیمت شمش آلومینیوم خالص در بازار داخلی حدود 300 دلار برتن از قیمت صادراتی آن، با احتساب ارز متقاضی بالاتر است. این قیمت عرضه شمش آلومینیوم در بورس کالا حداقل تنی 300 دلار بیشتر از قیمت صادرات آن به کشورهای ترکیه، امارات و هند می‌باشد. و این باعث رکوود تولید در بازار صنایع پایین دستی مانند صنعت سیم و کابل و عدم توانمندی صادرات محصولات سیم و کابل به کشورهای افغانستان و عراق شده است.  فرسودگی شبکه خطوط انتقال و توزیع کشورهای عراق و افغانستان باعث ایجاد بازار بسیار متنوع از محصولات سیم و کابل آلومینیوم وجود دارد ولی به دلیل بالا بودن غیر منطقی شمش آلومینیوم در ایران، این فرصت صادراتی را در اختیار تولیدکنندگان ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس قرار داده است.

 

شایان ذکر است جهت کنترل ثبات قیمت در بورس کالای ایران نیز می‌توان موارد زیر را پیشنهاد نمود:

1-     عرضه مستمر هفتگی حداقل 4000 تن شمش آلومینیوم خالص و حسن انجام این امر بوسیله دستگاه‌های نظارتی.

2-     سقف نرخ فروش داخلی حداقل معادل نرخ صادرات با ارز متقاضی باشد.

3-     نحوه پرداخت بهای شمش خریداری شده در بورس فقط از طریق اتاق پایاپای انجام پذیرد تا شرایط یکسان و ضفاف برای همه متقاضیان فراهم شود.

4-     از فروش اختصاصی یکجا محموله های 1000 تنی جلوگیری شود و با فروش محموله‌های صد تا دویست تنی اجازه داده شود که خرید تولیدکنندگان صنایع پایین دستی مستقیماً فراهم شود.

5-     ارز مورد نیاز اسملترها جهت تامین مواد اولیه مانند پودر آلومینا فراهم گردد.

قیمت خرید شمش آلومینیوم (دلار بر تن)

ملیت تولید کننده سیم و کابل آلومینیومی

Lme flat

بحرین

Lme+300

ترکیه

Lme flat

چین

Lme+200

هندوستان

Lme+550

ایران

 


منبع: نشریه داخلی صنعت سیم و کابل - شماره پنجاه و ششم

پائیز ۱۳۹۳