کابل‌های قدرت

کابل‌های قدرت

کابل قدرت NYY با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV

 کابل‌های قدرت جهت تغذیه انرژی در زیر خاک، در آب، داخل کانال، نیروگاه‌ها، صنعت و همچنین جهت شبکه توزیع و مشترکین در جایی که فشار مکانیکی زیاد نباشد کاربرد دارد.

کابل سبک با عایق و روکش 300/500V (NYM) PVC

این کابل‌ها به منظور کابل‌کشی صنعتی، داخل و خارج ساختمان، روی کار و توی کار کاربرد دارد و قابلیت کار در محیط‌های خشک و مرطوب را نیز دارا می‌باشد. جهت استفاده مستقیم در بتن مناسب نبوده و در محیط‌های باز به شرطی قابل استفاده است که روکش در برابر تابش مستقیم خورشید مقاوم باشد.