مستربچ‌های PVC

مستربچ‌های PVC

رنگ‌های فشرده PVC (مستربچ)

مستربچ‌های بر پایه PVC با پیگمنت‌های مناسب در رنگ‌های مختلف برای کابل‌های مختلف الکتریکی و مخابراتی استفاده می‌شوند.

و سازگاری مناسبی با گرانول‌های PVC مختلف دارند.