سیم تخت بدون روکش

سیم تخت بدون روکش

سیم بند تخت قابل انعطاف

جهت تغذیه وسایل الکتریکی قابل حمل در محل‌هایی که فشار مکانیکی کمی وجود دارد استفاده می‌شود. استفاده از آنها در محیط‌های داغ مجاز نمی‌باشد.