کابل‌های شیلد

کابل‌های شیلد

کابل قدرت با هادی هم محور (شیلد) NYCY ولتاژ نامی 0.6/1KV

کابل‌های قدرت جهت تغذیه انرژی در صنعت و بردهای توزیع، نیروگاه‌ها و کنتورهای خانگی استفاده می‌شوند. و بطور کلی مواقعی که حفاظت الکتریکی افزایش می‌یابد مورد نیاز می‌باشند. این کابل‌ها در زیر خاک، در آب، داخل کانال‌ها نصب می‌شوند.

استفاده هادی هم محور برای هادی تول، محافظ یا ارت مجاز می‌باشد.

 

کابل کنترل NYCY (با هادی هم محور) ولتاژ نامی 0.6/1KV

برای کنترل و اتصال در ماشیت‌ها، تسمه نقاله‌ها، خطوط تولید، صنایع ابزار آلات ماشین‌ها،خطوط مونتاژ پیشرفته، تجهیزات اتوماتیک برای تنش‌های مکانیکی متوسط و برای نصب ثابت استفاده می‌شود. ولی برای هوای باز مناسب نیست. اسکرین مسی انتقال اطلاعات و داده‌ها را بصورت غیر مغشوش برای سیستم‌های انتقال اطلاعات اندازه‌گیری و کنترل تضمین می‌کند.