کابل کنترل NYY با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV

 

مشخصات فنی:

- کابل قدرت مطابق استاندارد IEC 60502-1 , DIN VDE 0271 , ISIRI 3569

- دامنه حرارتی:

   در حالت خم شو C°-5 تا C°+50

   در نصب ثابت C°-30 تا C°+70

- ولتاژ نامی: U0/U=0.6/1 KV

- تست ولتاژ: 4KV a.c. 50Hz

ساختار کابل:

- Cu / PVC / PVC

- هادی مس کلاس ۱ یا ۲ مطابق IEC 60228

- عایق PVC/A

- روکش  PVC/ST2 90°C

کاربرد:

برای کنترل و اتصال در ماشین‌ها، تسمه نقاله‌ها، خطوط تولید، صنایع ابزار آلات ماشین‌ها، خطوط مونتاژ پیشرفته، تجهیزات اتوماتیک برای تنش‌های مکانیکی متوسط و برای نصب ثابت استفاده می‌شود ولی برای هوای باز مناسب نیست.

سطح مقطع یک و نیم:

وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°30

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°20

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm2

330 12.5 12.1 14.5 1.8 0.8 7*1.5
360 11.7 12.1 15.7 1.8 0.8 8*1.5
485 10.5 12.1 18.0 1.8 0.8 10*1.5
520 10 12.1 18.5 1.8 0.8 12*1.5
555 9.7 12.1 19.2 1.8 0.8 14*1.5
590 9.1 12.1 20.0 1.8 0.8 16*1.5
690 8.5 12.1 21.0 1.8 0.8 19*1.5
750 8.3 12.1 22.5 1.8 0.8 21*1.5
910 7.6 12.1 24.0 1.8 0.8 24*1.5
1036 7.2 12.1 25.5 1.8 0.8 30*1.5
1400 6.5 12.1 28.0 1.8 0.8 40*1.5
1655 6.2 12.1 32.0 1.9 0.8 52*1.5
1940 5.8 12.1 35.0 2.0 0.8 61*1.5

سطح مقطع دو و نیم:

وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°30

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°20

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm2

420 16.9 7.41 16.0 1.8 0.8 7*2.5
450 15.6 7.41 16.8 1.8 0.8 8*2.5
580 14.3 7.41 19.5 1.8 0.8 10*2.5
650 13.5 7.41 20.0 1.8 0.8 12*2.5
750 13.0 7.41 21.0 1.8 0.8 14*2.5
820 12.2 7.41 22.0 1.8 0.8 16*2.5
905 11.7 7.41 23.0 1.8 0.8 19*2.5
1060 11.4 7.41 23.8 1.8 0.8 21*2.5
1280 10.4 7.41 26.5 1.8 0.8 24*2.5
1450 9.6 7.41 28.0 1.8 0.8 30*2.5
1910 9.1 7.41 31.3 1.9 0.8 40*2.5
2400 8.3 7.41 37.0 2.1 0.8 52*2.5
2720 7.8 7.41 38.0 2.1 0.8 61*2.5

end faq