کابل کنترل افشان با هادی هم محور (شیلد) 300/500V NYSLYCY

 

مشخصات فنی:

- کابل کنترل انعطاف پذیر مشابه استاندارد IEC 60227-7 , DIN VDE 0245

- دامنه حرارتی:

حداکثر دمای مجاز در هادی

   در عملکرد نرمال : C°+70

   در اتصال کوتاه : C°+150

در سطح کابل

   در حالت خم شو : C°-5 تا C°+50

   در نصب ثابت : C°-40 تا C°+70

- ولتاژ نامی: U0/U=300/500 V

- تست ولتاژ: 2KV a.c. 50Hz , 5 min

ساختار کابل:

- Cu / PVC / PVC / Cu / PVC

- هادی مس کلاس ۵ مطابق IEC 60228

- عایق PVC/D

- رشته‌ها بدون رشته مرکزی استرند می‌شوند

- اسکرین بافته شده از مس قلع اندود با پوشش تقریبی ۸۵٪

- روکش  PVC/ST9 70°C

کاربرد:

برای کنترل و اتصال در ماشین‌ها، تسمه نقاله‌ها، خطوط تولید، صنایع ابزار آلات ماشین‌ها، خطوط مونتاژ پیشرفته، تجهیزات اتوماتیک برای تنش‌های مکانیکی متوسط و برای نصب ثابت و انعطاف‌پذیر استفاده می‌شوند، ولی برای هوای باز مناسب نیست. اسکرین مسی انتقال اطلاعات و داده‌ها را بصورت غیر مغشوش برای سیستم‌های اندازه‌گیری و کنترل تضمین می‌کند.

سطح مقطع 0.5:

وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°30

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°20

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm2

94 9.0 39 7.8 0.9 0.6 2*0.5
110 9.0 39 8.5 0.9 0.6 3*0.5
127 9.0 39 9.2 0.9 0.6 4*0.5
158 6.7 39 10.2 1.0 0.6 5*0.5
179 6.7 39 10.9 1.0 0.6 6*0.5
195 5.8 39 11.6 1.1 0.6 7*0.5
215 5.8 39 12.2 1.1 0.6 8*0.5
260 5.0 39 13.5 1.2 0.6 10*0.5
285 4.8 39 13.8 1.3 0.6 12*0.5
390 4.0 39 16.5 1.3 0.6 18*0.5
415 4.0 39 17.0 1.3 0.6 19*0.5
560 3.6 39 20.0 1.5 0.6 25*0.5
606 3.5 39 21.0 1.6 0.6 27*0.5
685 3.3 39 22.0 1.7 0.6 36*0.5
700 3.3 39 22.0 1.7 0.6 37*0.5
760 3.1 39 22.8 1.8 0.6 40*0.5
790 3.1 39 23.5 1.9 0.6 42*0.5
1000 3.0 39 25.9 1.9 0.6 50*0.5
1100 3.0 39 28.0 2.1 0.6 61*0.5

سطح مقطع 0.75:

وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°30

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°20

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm2

103 12.0 26 8.3 0.9 0.6 2*0.75
117 12.0 26 8.9 0.9 0.6 3*0.75
153 12.0 26 10.2 1.0 0.6 4*0.75
175 9.0 26 10.8 1.0 0.6 5*0.75
200 9.0 26 11.5 1.1 0.6 6*0.75
240 8.0 26 12.3 1.2 0.6 7*0.75
270 7.2 26 13.0 1.2 0.6 8*0.75
307 6.6 26 14.3 1.3 0.6 10*0.75
330 6.3 26 14.5 1.3 0.6 12*0.75
490 6.0 26 17.6 1.5 0.6 18*0.75
535 5.4 26 18.5 1.5 0.6 19*0.75
660 4.8 26 21.0 1.6 0.6 25*0.75
715 4.8 26 22.5 1.7 0.6 27*0.75
900 4.2 26 23.7 1.8 0.6 36*0.75
910 4.2 26 24.0 1.8 0.6 37*0.75
965 4.2 26 24.3 1.9 0.6 40*0.75
980 4.0 26 24.3 2.0 0.6 42*0.75
1180 4.0 26 27.5 2.1 0.6 50*0.75
1420 4.0 26 31.7 2.2 0.6 61*0.75

سطح مقطع 1.0:

وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°30

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°20

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm2

115 15.0 19.5 8.9 0.9 0.6 2*1
143 15.0 19.5 9.4 1.0 0.6 3*1
177 15.0 19.5 10.5 1.0 0.6 4*1
208 11.2 19.5 11.2 1.1 0.6 5*1
240 11.2 19.5 12.0 1.1 0.6 6*1
270 9.7 19.5 12.8 1.2 0.6 7*1
305 9.7 19.5 13.5 1.2 0.6 8*1
396 8.3 19.5 15.4 1.3 0.6 10*1
426 8.0 19.5 16.2 1.4 0.6 12*1
567 6.7 19.5 19.0 1.5 0.6 18*1
622 6.7 19.5 20.0 1.5 0.6 19*1
772 6.0 19.5 23.0 1.6 0.6 25*1
830 5.8 19.5 24.3 1.7 0.6 27*1
1060 5.5 19.5 25.9 1.9 0.6 36*1
1080 5.5 19.5 25.9 1.9 0.6 37*1
1140 5.2 19.5 26.3 2.0 0.6 40*1
1180 5.2 19.5 26.8 2.1 0.6 42*1
1320 5.0 19.5 30.0 2.1 0.6 50*1
1540 5.0 19.5 32.0 2.3 0.6 61*1

سطح مقطع 1.5:

وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°30

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°20

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm2

148 18.0 13.3 9.5 1.0 0.7 2*1.5
178 18.0 13.3 10.3 1.0 0.7 3*1.5
210 18.0 13.3 11.1 1.1 0.7 4*1.5
239 13.5 13.3 11.8 1.2 0.7 5*1.5
285 13.5 13.3 12.7 1.2 0.7 6*1.5
320 12.0 13.3 13.8 1.3 0.7 7*1.5
350 10.8 13.3 14.3 1.3 0.7 8*1.5
440 9.9 13.3 15.4 1.4 0.7 10*1.5
510 9.5 13.3 17.1 1.5 0.7 12*1.5
715 9.0 13.3 20.5 1.7 0.7 18*1.5
750 8.1 13.3 20.6 1.7 0.7 19*1.5
960 7.2 13.3 24.5 1.9 0.7 25*1.5
1030 7.2 13.3 25.7 2.0 0.7 27*1.5
1270 6.3 13.3 27.5 2.2 0.7 36*1.5
1310 6.3 13.3 27.5 2.3 0.7 37*1.5
1450 6.3 13.3 29.1 2.3 0.7 40*1.5
1480 6.0 13.3 29.5 2.4 0.7 42*1.5
1680 6.0 13.3 35.0 2.4 0.7 50*1.5
1880 6.0 13.3 37.5 2.4 0.7 61*1.5


end faq