کابل سبک افشان 300/500V - NYMHY

 

مشخصات فنی:

- کابل کنترل انعطاف پذیر مشابه استاندارد IEC 60227-7 , DIN VDE 0245

- دامنه حرارتی:

حداکثر دمای مجاز در هادی

   در عملکرد نرمال : C°+70

   در اتصال کوتاه : C°+150

در سطح کابل

   در حالت خم شو : C°-5 تا C°+50

   در نصب ثابت : C°-40 تا C°+70

- ولتاژ نامی: U0/U=300/500 V

- تست ولتاژ: 2KV a.c. 50Hz , 5 min

ساختار کابل:

- Cu / PVC / PVC

- هادی مس کلاس ۵ مطابق IEC 60228

- عایق PVC/D

- رشته‌ها بدون دشته مرکزی استرند می‌شوند

- روکش  PVC/ST9 70°C

کاربرد:

برای کنترل و اتصال در ماشین‌ها، تسمه نقاله‌ها، خطوط تولید، صنایع ابزار آلات ماشین‌ها، خطوط مونتاژ پیشرفته، تجهیزات اتوماتیک برای تنش‌های مکانیکی متوسط استفاده می‌شود.

سطح مقطع چهار:

وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°30

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°20

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm2

197 34 4.95 11.0 1.3 0.8 2*4
240 34 4.95 11.7 1.3 0.8 3*4
300 34

4.95

13.0 1.4 0.8 4*4
360 25.5 4.95 14.2 1.4 0.8 5*4
480 22.1 4.95 15.5 1.4 0.8 7*4
830 17.85 4.95 21.0 1.6 0.8 12*4

سطح مقطع شش:

وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°30

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°20

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm2

281 43 3.3 12.2 1.3 0.8 2*6
360 43 3.3 13.1 1.4 0.8 3*6
420 43 3.3 14.5 1.4 0.8 4*6
520 32.25 3.3 16.0 1.5 0.8 5*6
645 27.95 3.3 18.0 1.5 0.8 7*6

سطح مقطع ده:

وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°30

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°20

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm2

400 59 1.91 15.8 1.5 1.0 2*10
532 59 1.91 16.3 1.5 1.0 3*10
693 59 1.91 18.0 1.5 1.0 4*10
860 44.25 1.91 20.0 1.6 1.0 5*10
1110 38.35 1.91 22.0 1.6 1.0 7*10

سطح مقطع شانزده:

وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°30

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°20

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm2

600 79 1.21 20.0 1.6 1.0 2*16
810 79 1.21 20.5 1.6 1.0 3*16
1020 79 1.21 22.5 1.7 1.0 4*16
1250 59.25 1.21 25.0 1.7 1.0 5*16
1770 51.35 1.21 28.0 1.8 1.0 7*16

سطح مقطع بیست و پنج:

وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°30

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°20

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm2

730 106 0.78 22.5 1.8 1.2 2*25
1210 106 0.78 24.0 1.8 1.2 3*25
1560 106 0.78 27.2 1.8 1.2 4*25
1850 79.5 0.78 30.5 1.9 1.2 5*25

end faq