کابل سبک افشان 300/500V H05VV-F NYMHY

 

مشخصات فنی:

- کابل کنترل انعطاف پذیر مشابه استاندارد IEC 60227-7 , DIN VDE 0245

- دامنه حرارتی:

حداکثر دمای مجاز در هادی

   در عملکرد نرمال : C°+70

   در اتصال کوتاه : C°+150

در سطح کابل

   در حالت خم شو : C°-5 تا C°+50

   در نصب ثابت : C°-40 تا C°+70

- ولتاژ نامی: U0/U=300/500 V

- تست ولتاژ: 2KV a.c. 50Hz , 5 min

ساختار کابل:

- Cu / PVC / PVC

- هادی مس کلاس ۵ مطابق IEC 60228

- عایق PVC/D

- رشته‌ها بدون دشته مرکزی استرند می‌شوند

- روکش  PVC/ST9 70°C

کاربرد:

برای کنترل و اتصال در ماشین‌ها، تسمه نقاله‌ها، خطوط تولید، صنایع ابزار آلات ماشین‌ها، خطوط مونتاژ پیشرفته، تجهیزات اتوماتیک برای تنش‌های مکانیکی متوسط استفاده می‌شود.

دو رشته‌ای:

وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°30

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°20

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm2

57 12 26.0 6.3 0.8 0.6 2*0.75
65 15 19.5 6.7 0.8 0.6 2*1
88 18 13.3 7.6 0.8 0.7 2*1.5
136 26 7.48 9.4 1.0 0.8 2*2.5

سه رشته‌ای:

وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°30

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°20

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm2

67 12 26.0 6.7 0.8 0.6 3*0.75
78 15 19.5 7.1 0.8 0.6 3*1
110 18 13.3 8.3 0.9 0.7 3*1.5
169 26 7.48 10.1 1.1 0.8 3*2.5

چهار رشته‌ای:

وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°30

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°20

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm2

81 12 26.0 7.3 0.8 0.6 4*0.75
99 15 19.5 7.9 0.9 0.6 4*1
138 18 13.3 9.3 1.0 0.7 4*1.5
207 26 7.48 11.1 1.1 0.8 4*2.5

پنج رشته‌ای:

وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°30

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°20

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm2

97 12 26.0 8.2 0.9 0.6 5*0.75
116 15 19.5 8.6 0.9 0.6 5*1
174 18 13.3 10.3 1.1 0.7 5*1.5
258 26 7.48 12.3 1.2 0.8 5*2.5

end faq